Gospodarstwo agroturystyczne

na Pomorzu &rodkowym
tel. + 48 604 217 328
Rekowo le?y na Pomorzu &rodkowym ko3o Koszalina w najpijkniejszej
gminie regionu. Polansw, bo o tej gminie mowa by3 nazywany per31
Pomorza w czasach przedwojennych przez Niemcsw. Jest to teren
o bardzo wysokich walorach przyrodniczych. To tu w3a6nie znajduje sij
bodaj?e najwy?ej po3o?one jezioro w polsce, (pomijaj1c morskie oko).
Jezioro Bobjciqskie wielkie ok. 220 m npm. Posiada 24 wyspy niezwykle
czyst1 wodj i 80 m g3jboko6ci.
jezioro rekowo

 

nasze motory

 

jazda konna dla dzieci